ENSAVECLIPBOARD

Pano'daki nesneler ve metin bilgileri içermektedir.

typedef struct {}
  nmhdr nmhdr;    
  UZUN cObjectCount; 
  UZUN cch;      
} ENSAVECLIPBOARD 

Üyeler

nmhdr
Tebliğ başlığı.
cObjectCount
Panoya nesne sayısı.
cch
Pano karakter sayısı.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme yapıları

Index