IRichEditOle::SaveCompleted

Bir zengin metin düzenleme denetimi en son save işlemi tamamlandığını ve o farklı bir depolama nesnesi için tutmak ki söyler.

 hresult SaveCompleted) UZUN  IOB, lpstorage  lpstg  );
 

Parametreleri

iob
Olan depolama belirtilen nesne dizini. Bu parametre REO_IOB_SELECTION ise, seçili nesne kullanılır.
pstg
Yeni depolama nesnesi. Depolama boş değilse, zengin düzenleme denetimi bu nesne için holding ve bu yeni depolama kullanan herhangi bir depolama yerine bültenleri.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. Kullanım bir scode almak için GetScode . Dizin geçersiz ise s_ok başarı veya E_INVALIDARG olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOle

Index