EM_HIDESELECTION

EM_HIDESELECTION iletiyi gizler veya gösterir seçimi bir zengin düzenleme denetimi.

EM_HIDESELECTION wParam (wparam) (bool) fHide; = 
lParam (lparam) (bool) fChangeStyle = 

 

Parametreleri

fHide
Seçimi gösterme veya gizleme belirten değer. Bu parametreyi sıfır ise, seçim gösterilir. Aksi takdirde, seçim gizli.
fChangeStyle
Denetimin ES_NOHIDESEL pencere stili değiştirmek belirten değer. Bu parametreyi sıfır ise, seçim geçici olarak gösterilen gizli veya. Aksi takdirde, stili değişti.

Bu parametreyi sıfır ve denetim odağa sahip, seçimi gizli veya uygun olarak gösterilen.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri yok.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri