IRichEditOleCallback::QueryAcceptData

Bir yapıştırma veya yapıştırılan ve sürüncemede veri kabul edileceğini belirlemek için sürükleyin.

 hresult QueryAcceptData) lpdataobject  lpdataobj, CLIPFORMAT kadar  * lpcfFormat, dword  reco, bool  fReally, hglobal  hMetaPict  );
 

Parametreleri

lpdataobj
Yapıştırılan sürüklenen ya da veri nesnesi belirterek dataobject yapısına.
lpcfFormat
İşaretçi Pano biçimi bırakma veya yapıştırma işlemi için kullanılacak. LpcfFormat tarafından işaret değer sıfır ise, en iyi biçimde kullanılacaktır. Geri lpcfFormattarafından işaret değeri değişirse, zengin düzenleme denetimi yalnızca bu biçimini kullanır ve biçimi kullanılabilir değilse işlem başarısız olur.
reco
Pano işlemi bayrak. Bu değerlerden biri olabilir.
RECO_DROP Bırak işlemi (sürükle ve bırak).
RECO_PASTE Pano'dan Yapıştır.

fReally
Eğer bırakma veya yapıştırma Aslında olay sıfır olmayan, eğer bu sadece bir sorgu gibi em_canpaste için sıfırdır.
hMetaPict
İşlemek için DVASPECT_ICON bir nesne üzerinde Özel Yapıştır tarafından konulan nesne simgesinin görünümünü içeren meta dosyası.

Dönüş değerleri

Başarı durumu döndürür. scode sonucu bir hata scode ise, zengin düzenleme denetimi verileri reddediyor ve işlemi sonlandırır. scode sonucu s_ok ise, denetim verilerini kendisini kabul edilebilir biçimleri denetler. Başarılı bir scode s_ok dışındaki bir dönüş geri ya da ( fReally false ise) verinin kendisi kontrol veya ( fReally true ise) veri içe anlamına gelir.

Zengin düzenleme denetimi düzenleme denetimi salt okunur durumunu denetlemez, bu uygulamanın s_ok dışında başarılı bir sonuç döndürürse,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:Richole.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme ole arabirimleri, IRichEditOleCallback

Index