EM_SETOLECALLBACK

Bir IRichEditOleCallback nesne istemciden ole güvenlikle ilgili kaynakları ve bilgileri almak için denetimi kullanan bir zengin düzenleme denetimi em_setolecallback mesajı veriyor.

Em_setolecallback wParam = 0; 
lParam (lparam) = (far IRichEditOleCallback *) lpObj 

 

Parametreleri

lpObj
IRichEditOleCallback nesne için işaretçi. Denetim, dönmeden önce nesnenin AddRef işlevini çağırır.

Dönüş değerleri

Başarılı olursa sıfırdan farklı bir değer veya sıfır durumda döndürür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme iletileri

Index