EN_STOPNOUNDO

Zengin düzenleme için denetimi geri alma durumu korumak için yeterli bellek ayrılamıyor eylem oluşan denetimin üst pencere bildirir. Zengin düzenleme denetimi bu bildirim iletisi biçiminde gönderir bir WM_NOTIFY mesajı.

EN_STOPNOUNDO
wParam (wparam) (UINT) uID; =
lParam (lparam) = (far nmhdr *) lpNmHdr 

Parametreleri

uID
Zengin düzenleme denetimi tanıtıcısı.
lpNmHdr
nmhdr yapısına yönelik işaretçinin.

Dönüş değerleri

Döner sıfır durdurmak için sıfır olmayan eyleme devam etmek için.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:RichEdit.h ilan.

Ayrıca bkz:

Zengin düzenleme denetimleri genel bakış, zengin düzenleme bildirim iletilerini nmhdr, WM_NOTIFY

Index