ICONRESDIR

ICONRESDIR yapısı, boyutları ve kaynak grubu bireysel simgesi görüntüdeki renk biçimini içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct ICONRESDIR {byte genişliği; 
    BAYT yüksekliği; 
    byte ColorCount; 
    Ayrılmış bayt; 
} ICONRESDIR 

 

Üyeler

Genişlik
Simge genişliğini piksel cinsinden belirtir. 16, 32 Ve 64 kabul edilebilir değerler.
Yükseklik
Simgesi, yüksekliğini piksel cinsinden belirtir. 16, 32 Ve 64 kabul edilebilir değerler.
ColorCount
Simge renk sayısını belirtir. Kabul edilebilir değerler şunlardır: 2, 8 ve 16.
aittir
«««Aittir; Bu simge dosyası başlığındaki Rezerve alan ile aynı değere ayarlanmalıdır.

Açıklamalar

Eğer RESDIR yapısını tanımlayan bir simge ICONRESDIR yapısı RESDIR yapısında geçirilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, RESDIR

Index