NEWHEADER

newheader yapısı, kaynak grubundaki simgesini veya imlecin bileşenlerin sayısını içerir. Yapı tanımı burada yalnızca açıklama için sağlanan; herhangi bir standart üstbilgi dosyasında mevcut değil.

struct newheader {word ayrılmış; 
    word ResType; 
    word ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
newheader NewHeader 

 

Üyeler

Aittir
«««Aittir; sıfır olmalıdır.
ResType
Kaynak türünü belirtir. Bu üye RES_ICON simgeler ve res_cursor için imleçler için olmalıdır.
ResCount
Kaynak grubu simgesini veya imlecin bileşenlerin sayısını belirtir.

Açıklamalar

Bir veya daha fazla RESDIR yapıların hemen newheader yapısı içinde izleyin.res dosyası. ResCount üye RESDIR yapıları belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.

Ayrıca bkz:

Kaynaklarına genel bakış, kaynak yapıları, RESDIR

Index