Kısayol menüsü oluşturma

Bir uygulamada bir kısayol menüsünü kullanmak için TrackPopupMenuEx işlevine tutamacını geçmektedir. Bir uygulama genelde TrackPopupMenuEx wm_lbuttondown ya da wm_keydown gibi kullanıcı tarafından oluşturulan bir iletiye yanıt olarak bir pencere yordamı çağırır.

Açılır menü kolu yanı sıra, TrackPopupMenuEx sahibi penceresinde, kısayol menüsünde (ekran koordinatları) ve kullanıcı-ebilmek kullanma-e bir öğeyi seçmek için fare düğmesini tanıtıcısını belirttiğiniz gerektirir.

Eski TrackPopupMenu işlevini hala desteklenmektedir, ancak yeni uygulamalar TrackPopupMenuEx işlevini kullanmalısınız. TrackPopupMenuEx işlevi, TrackPopupMenu, aynı parametreleri gerektirir ama Ayrıca menü değil karanlık ekranın bir bölümünü belirtmenizi sağlar. Bir uygulama genelde bu işlevlerin bir pencere yordamı wm_contextmenu iletiyi işlerken çağırır.

X - ve y-koordinatlarının TPM_CENTERALIGN, TPM_LEFTALIGN ya da TPM_RIGHTALIGN bayrağı ile birlikte sağlayarak bir kısayol menüsü konumunu belirtebilirsiniz. Bayrak kısayol menüsü göre x - ve y-koordinatlarının konumunu belirtir.

Menüyü görüntülemek için kullanılan aynı fare düğmesini kullanarak bir kısayol menüsünden bir öğe seçmek için kullanıcı izni. Bunu yapmak için kullanıcı-ebilmek kullanma-e bir menü öğesini seçmek için hangi fare düğmesini göstermek için tpm_leftbutton ya da TPM_RIGHTBUTTON bayrağı belirtin.

Index