Varsayılan menü öğeleri

Bir alt menü, bir varsayılan menü öğesi içerebilir. Alt menüyü çift tıklatarak açtığında, sistem menünün sahibi penceresi için bir komut iletisi gönderir ve varsayılan komut öğesi seçmişti sanki menüyü kapatır. Hiçbir komut öğe varsa, alt açık kalır. Almak ve ayarlamak için bir alt öğe için GetMenuDefaultItem ve SetMenuDefaultItem işlevleri kullanabilirsiniz.

Index