Öğeleri de bu alt menüleri Aç komutu

Kullanıcı bir komut öğe seçtiğinde, Sistem menü sahibi olan pencereye bir komut iletisi gönderir. Pencere menüsünden komut madde ise, sistem wm_syscommand iletisi gönderir. Aksi takdirde, wm_command ileti gönderir.

Bir alt menüyü açar için karşılık gelen alt kolu olduğu her bir menü öğesi ile ilişkilendirilmiş. Kullanıcı bu tür bir öğe geldiğinde, sistem alt menüyü açar. Hiçbir komut mesaj sahibi penceresine gönderilir. Ancak, sistem alt görüntülemeden önce bir WM_INITMENUPOPUP mesaj sahibi pencereye gönderir. Sen-ebilmek almak için GetSubMenu veya GetMenuItemInfo işlevi kullanılarak bir öğe ile ilişkilendirilen alt tutamacı.

Bir menü çubuğu menü adları genellikle içerir, ancak Ayrıca komut öğeleri içerebilir. Bir alt menü genellikle komut öğeleri içerir, ancak Ayrıca iç içe geçmiş alt menüleri Aç öğelerini içerebilir. Alt menüler için bu tür öğeleri ekleyerek, menüler herhangi bir derinliğe yuvalayabilirsiniz. Görsel ipucu için kullanıcı sağlamak için sistem otomatik olarak küçük bir ok metin, bir alt menü açılır bir menü öğesinin sağında görüntüler.

Index