Fare giriş yapıları

Aşağıdaki strucutres fare girişi ile kullanılır.

MOUSEMOVEPOINT
TRACKMOUSEEVENT

Index