MOUSEMOVEPOINT

[Bu ön belgeleme ve değiştirmek için bir konu değildir.]

MOUSEMOVEPOINT yapısı ekran koordinatları farenin'ın konumu hakkında bilgi içerir.

typedef struct tagMOUSEMOVEPOINT {}
    int x;
    int y;
    dword zaman;
    dword dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, ÇOK * LPMOUSEMOVEPOINT 

Üyeler

x
Farenin x-koordinatı belirtir.
y
Fare y koordinatı belirler.
saat
Zaman damgası mouse koordinatı belirtir.
dwExtraInfo
Bu konumu ile ilişkili ek bilgileri belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 5.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Windows:Windows 98 veya üstünü gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş yapıları, GetMouseMovePoints

Index