WM_RBUTTONDOWN

İmleci pencerenin istemci alanında ise kullanıcı sağ fare düğmesine bastığında wm_rbuttondown ileti nakledilir. Fare yakalanan değil, ileti penceresinde imlecin altındaki nakledilir. Aksi takdirde, ileti fare zorlamaktadır penceresine nakledilir.

Wm_rbuttondown fwKeys wParam; =        / / anahtar bayraklarını xPos = LOWORD(lParam);  / / yatay konumunu imleç yPos = HIWORD(lParam);  / / Dikey imleç konumu 

 

Parametreleri

fwKeys
WParamdeğeri. Çeşitli sanal tuşlar basılı olup olmadığını gösterir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden herhangi bir birleşimi olabilir.:
Değer Açıklama
MK_CONTROL Ctrl tuşunu basılı ayarlayın.
MK_LBUTTON Farenin sol tuşunu ayarlayın.
MK_MBUTTON Ortadaki fare düğme aşağı ayarlayın.
MK_RBUTTON Sağ fare düğmesini aşağı ayarlayın.
MK_SHIFT Eğer shift tuşuna basılı ayarla.

xPos
LParamalt sıra kelimenin değeri. İmleç x-koordinatı belirtir. Koordinat sol üst köşesindeki istemci alanının göreli olduğu.
yPos
LParamyüksek sıralı word değeri. İmlecin y koordinatı belirtir. Koordinat sol üst köşesindeki istemci alanının göreli olduğu.

Dönüş değerleri

Bu ileti uygulama süreçleri, sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Bir uygulama MAKEPOINTS makro lParam parametresinin bir Puan yapıya dönüştürmek için kullanabilirsiniz.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Fare Giriş Özeti, fare giriş mesajları, GetCapture, MAKEPOINTS, Puan, SetCapture, wm_rbuttondblclk, wm_rbuttonup

Index