SetMessageExtraInfo

SetMessageExtraInfo işlevi, geçerli iş parçacığı fazladan ileti bilgilerini ayarlar. Fazladan ileti, geçerli iş parçacığının ileti sıra ile ilişkilendirilmiş uygulama veya sürücü tanımlı 32 bitlik değer bilgidir. Bir uygulama, bir iş parçacığının fazladan ileti bilgilerini almak için GetMessageExtraInfo işlevini kullanabilirsiniz.

lparam SetMessageExtraInfo) lparam  lParam / / uygulama tanımlı 32 bit değeri);
 

Parametreleri

lParam
Geçerli iş parçacığı ile ilişkilendirmek için 32-bit değerini belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri önceki 32-bit değeridir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.51 veya sonrasını gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessageExtraInfo

Index