GetMessageExtraInfo

GetMessageExtraInfo işlevi, geçerli iş parçacığı fazladan ileti bilgilerini alır. Fazladan ileti, geçerli iş parçacığının ileti sıra ile ilişkilendirilmiş uygulama veya sürücü tanımlı 32 bitlik değer bilgidir. Sonraki çağrı GetMessage ya daPeekMessage kadar kalır bir iş parçacığının fazladan ileti bilgilerini ayarlamak için SetMessageExtraInfo işlevini kullanabilirsiniz.

UZUN GetMessageExtraInfo(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri, ek bilgileri belirtir. Aygıta özgü ilave bilgileri anlamı nedir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası işlevleri, GetMessage, PeekMessage, SetMessageExtraInfo

Index