Birden çok belge penceresi özellikleri

Bir MDI uygulaması da pencere özelliklerini kullanarak belge başına veri depolayabilir. Belge başına veri belirli bir özel alt pencerede bulunan belge türüne verilerdir. O size fazladan boşluk pencere sınıfı kaydolurken ayırmaması Özellikler penceresi yapısında fazladan boşluk farklıdır. Bir pencere özellikleri herhangi bir sayı olabilir. Ayrıca, uzaklıklar pencere yapıları, ilave alana erişmek için kullanıldığı özellikleri için dize adlarıyla adlandırılır. Pencere özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Pencere özellikleri.

Index