WM_MDIREFRESHMENU

Bir uygulama, pencere menüsünü MDI çerçevesi pencerenin yenilemek için birden çok belge arabirim (MDI) istemci penceresi için WM_MDIREFRESHMENU iletisi gönderir.

WM_MDIREFRESHMENU wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş kare pencere menüsünün tanıtıcısı değerdir.

Mesajı verirse, dönüş değeri null olur.

Açıklamalar

Bu iletiyi gönderdikten sonra uygulamanın menü çubuğu güncelleme için DrawMenuBar işlevini çağırmanız gerekir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, DrawMenuBar, WM_MDISETMENU

Index