Çoklu belge arabirimi kullanarak

Bu bölümde aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek açıklar:

Bu görevleri göstermek için bu bölümde Multipad, tipik bir MDI uygulaması örnekler içerir.

Index