Alt pencere oluşturma

Alt pencere oluşturmak için bir MDI uygulaması CreateMDIWindow işlevini çağırır veya MDI istemcisi pencere WM_MDICREATE iletisi gönderir. Bir MDI alt penceresi oluşturmak için daha verimli bir şekilde genişletilmiş WS_EX_MDICHILD stili belirterek CreateWindowEx işlevini çağırmak etmektir. Bir iş parçacığı bir MDI uygulamada, CreateMDIWindow ya da CreateWindowEx , bir alt pencereyi farklı bir iş parçacığı oluşturmak için kullanabilirsiniz. WM_MDICREATE ileti yalnızca aynı konu bağlamında kullanılır.

MDI uygulama alt pencere yok etmek için MDI İstemcisi penceresinde WM_MDIDESTROY ileti gönderir.

Index