WM_MDIDESTROY

Bir uygulama, bir MDI alt pencereyi kapatmak için birden çok belge arabirim (MDI) istemci penceresi için WM_MDIDESTROY iletisi gönderir.

WM_MDIDESTROY wParam (wparam) (hwnd) hwndChild; = / / işlemek için çocuk lParam kapatmak için = 0;             / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

hwndChild
WParamdeğeri. Kapatılması MDI alt pencere kolu.

Dönüş değerleri

Bu ileti her zaman sıfır döndürür.

Açıklamalar

Bu ileti, MDI alt penceresi başlığı MDI çerçevesi penceresinden kaldırır ve alt pencere devre dışı bırakır. Uygulama tüm MDI alt pencereleri kapatmak için bu mesajı kullanmalısınız.

Bir MDI İstemcisi penceresinin alt pencereleri etkinleştirme değiştiren bir ileti alır ve etkin MDI child penceresi ekranı, sistemin etkin alt pencereyi getirir ve yeni etkin alt pencereyi büyütür.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Çoklu belge arabirimi genel bakış, Çoklu belge arabirimi iletileri, WM_MDICREATE

Index