LB_ADDFILE

Uygulamanın, belirtilen bir dizin listesi içeren bir liste kutusuna eklemek için bir LB_ADDFILE iletisini gönderir.

LB_ADDFILE wParam = 0;                / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır (lparam) (lpctstr) lpszFilename; = / / eklemek için dosya adı 

 

Parametreleri

lpszFilename
LParamdeğeri. İşaretçi eklemek için dosya adı.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, eklenen dosya ya da lb_err sıfır tabanlı dizin return value is.

Açıklamalar

LpszFilename eklendiği liste kutusunda DlgDirList işlevi tarafından doldurulmuş olmalıdır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, DlgDirList, LB_ADDSTRING

Index