LB_SETANCHORINDEX

Uygulama Bağlantı öğesini ayarlamak için bir LB_SETANCHORINDEX iletisi gönderir ve — yani, birden fazla seçim başladığı madde. Birden çok şapka madde çapa öğesinden tüm öğelere yayılan.

LB_SETANCHORINDEX wParam = (wparam) dizin; / / lParam çapa olarak ayarlamak için dizin = 0;              / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Yeni bağlantı öğesi dizinini belirtir.

Windows 95 ve Windows 98: WParam , 16-bit değerleri için sınırlı bir parametredir. Yani liste kutuları birden fazla 32.767 öğe içeremez. Öğe sayısı kısıtlı olsa da, toplam boyutunu bayt cinsinden bir liste kutusundaki öğelerin yalnızca kullanılabilir belleğiyle sınırlıdır.

Dönüş değerleri

İletiyi başarılı olursa, dönüş değeri sıfırdır.

Mesajı verirse, dönüş değeri lb_err olduğunu.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_GETANCHORINDEX

Index