LB_GETANCHORINDEX

Uygulama çapa öğenin dizini almak için bir LB_GETANCHORINDEX iletisi gönderir ve — yani, birden fazla seçim başladığı madde. Birden çok şapka madde çapa öğesinden tüm öğelere yayılan.

LB_GETANCHORINDEX wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri çapa öğesinin dizinidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_SETANCHORINDEX

Index