LB_GETSELCOUNT

Uygulama çoklu seçim liste kutusunda Seçili öğelerin toplam sayısını almak için bir lb_getselcount iletisi gönderir.

Lb_getselcount wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri liste kutusunda seçili öğe sayısıdır. Liste kutusunu bir tek seçim listesi kutusu dönüş değeri lb_err ise,.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, lb_setsel

Index