LB_SETSEL

Bir uygulama, çoklu seçim liste kutusunda dize bir lb_setsel iletisini gönderir.

Lb_setsel wParam (wparam) (bool) fSelect; =   / / seçim bayrak lParam = (lparam) (UINT) dizin;     / / Madde Dizin 

 

Parametreleri

fSelect
WParamdeğeri. Seçimi nasıl belirtir. FSelect parametresi true ise, dize işaretli ve vurgulanmış; fSelect false ise, vurgulama kaldırılır ve dize artık seçilir.
index
LParamdeğeri. Ayarlamak için dize sıfır tabanlı dizin belirtir. Dizin –1 ise, seçime eklenir veya fSelect değerine bağlı tüm dizeleri kaldırıldı.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, dönüş değeri lb_err olduğunu.

Açıklamalar

Bu ileti yalnızca çoklu seçim liste kutuları kullanma.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, lb_getsel, LB_SELITEMRANGE