LB_GETTOPINDEX

Uygulamanın ilk görünür öğeyi liste kutusundaki Dizin alınacak bir LB_GETTOPINDEX iletisi gönderir. Başlangıçta liste kutusunun üstündeki öğenin dizini 0 ise, ancak başka bir öğe listesi kutusunun içeriğini kaydırdığınız üstünde olabilir.

LB_GETTOPINDEX wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri ilk görünür öğeyi liste kutusunda dizinidir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_SETTOPINDEX

Index