LB_SETTOPINDEX

Bir uygulamayı belirli bir madde ile bir liste kutusu görünür olmasını sağlamak için bir LB_SETTOPINDEX iletisi gönderir.

LB_SETTOPINDEX wParam = (wparam) dizin;    / / Madde Dizin lParam = 0;                 / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

index
WParamdeğeri. Liste kutusunda öğeyi sıfır tabanlı dizin belirtir.

Windows 95 ve Windows 98: WParam , 16-bit değerleri için sınırlı bir parametredir. Yani liste kutuları birden fazla 32.767 öğe içeremez. Öğe sayısı kısıtlı olsa da, toplam boyutunu bayt cinsinden bir liste kutusundaki öğelerin yalnızca kullanılabilir belleğiyle sınırlıdır.

Dönüş değerleri

Bir hata oluşursa, dönüş değeri lb_err olduğunu.

Açıklamalar

Belirtilen öğe liste kutusunun üst kısmında görünen ya da maksimum kaydırma aralığına ulaşıldı, liste kutusunun içeriği sistem kayar.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları genel bakış, liste kutusundaki mesajları, LB_GETTOPINDEX

Index