LB_SETLOCALE

Bir uygulama, liste kutusunun geçerli yerel ayarı belirlemek için bir lb_setlocale iletisi gönderir. Yerel (için liste kutularında lbs_sort stili) görüntülenen metin ve metin LB_ADDSTRING mesajı eklendi doğru sıralama düzenini belirlemek için kullanabileceğiniz.

Lb_setlocale wParam (wparam) wLocaleID; =  / / Yerel ayar tanımlayıcı lParam = 0;           / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

wLocaleID
WParamdeğeri. Metin eklerken sıralamak için liste kutusunun kullanacağı yerel ayar tanıtıcısını belirtir.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri önceki yerel tanımlayıcıdır. WLocaleID parametresi, sistemde yüklü olmayan bir yerel ayar belirler, lb_err dönüş değeri olan ve geçerli liste kutusunda Yerel değişmez.

Açıklamalar

Bir yerel ayar tanımlayıcı oluşturmak için MAKELCID makro kullanma.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 2.0 veya sonraki sürümünü gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Liste kutuları Özet liste kutusu iletiler, LB_ADDSTRING, lb_getlocale, MAKELCID

Index