GetActiveWindow

GetActiveWindow işlevi çağıran parçacığının ileti sırası ile ilişkili etkin pencere pencere tanıtıcı alır.

Hwnd GetActiveWindow(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri için arayan iş parçacığının ileti sırası ile ilişkili etkin pencerenin tanıtıcı olduğunu. Aksi takdirde, dönüş değeri null olur.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, SetActiveWindow

Index