GetKBCodePage

&Notnbsp; Bu işlev artık kullanılmıyor. Kullanım GetOEMCP işlevi sistem oem kod sayfası tanımlayıcısı alınamıyor.

GetKBCodePage işlevi, geçerli kod sayfası.

UINT GetKBCodePage(VOID) 

Parametreleri

Bu işlev parametre vardır.

Dönüş değerleri

Dönüş değeri bir oem kod sayfası tanımlayıcıdır veya kayıt defteri değeri okunabilir değilse varsayılan tanımlayıcısı olur. oem kod sayfası tanımlayıcıları listesi için bkz: GetOEMCP.

Ayrıca bkz:

Klavye girişi genel bakış, klavye girişi işlevleri, GetACP, GetOEMCP

Index