GetKeyboardLayoutName

GetKeyboardLayoutName işlevi etkin klavye düzeninin adını alır.

bool GetKeyboardLayoutName ()  lptstr  pwszKLID / / düzen adı arabelleği işaretçisine);
 

Parametreleri

pwszKLID
Tampon belleği işaretçi null sonlandırıcı gibi klavye düzeninin adını alacak olan en az kl_namelength karakter. Düzeni değiştirme gerçekleşti bu LoadKeyboardLayout işlevine sağlanan dizenin kopyasını takdirde.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

Açıklamalar

Windows NT: GetKeyboardLayoutName sistem etkin klavye düzeninin adını alır.

Windows 95: GetKeyboardLayoutName arayan iş parçacığının etkin klavye düzeninin adını alır.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanın.
Unicode:Unicode ve ANSI sürümleri Windows NT olarak uygulanır.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, ActivateKeyboardLayout, LoadKeyboardLayout, UnloadKeyboardLayout

Index