UnregisterHotKey

UnregisterHotKey işlevi çağıran iş parçacığı tarafından daha önceden kayıtlı bir kısayol tuşu serbest bırakır.

bool UnregisterHotKey ()  hwnd  hWnd, / / pencere kısayol tuşu ile ilişkiliintID / / sıcak anahtarının tanımlayıcısı);
 

Parametreleri

hWnd
Boşaltılacak sıcak anahtarıyla ilişkili pencere tanıtıcısı. Kısayol tuşu bir pencere ile ilişkili değilse bu parametre null olmalıdır.
id
Boşaltılacak sıcak anahtar tanımlayıcısı belirtir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Desteklenmeyen.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye giriş özeti, klavye girişi işlevleri, RegisterHotKey, wm_hotkey

Index