Karakter iletileri işleme

TranslateMessage işlevi bir karakter anahtar karşılık gelen bir sanal-anahtar kodu çevirdiğinde bir pencere yordamı bir karakter ileti alır. Karakter iletileri wm_char, wm_deadchar, wm_syscharve wm_sysdeadcharvardır. Tipik pencere yordamı wm_char hariç tüm karakter iletilerini yoksayar. Kullanıcı aşağıdaki tuşları bastığında TranslateMessage işlevi bir wm_char iletisini oluşturur.:

Penceresinin yordam wm_char iletisini aldığında, o karakteri nasıl belirlemek için ileti eşlik karakter kodunu incelemek. İleti wParam parametredir karakter kodu.

Aşağıdaki örnek, normal bir uygulama karakter iletileri almak ve işlemek için kullandığı pencere prosedür çerçevesinde gösterir.

durumda wm_char: switch (wParam) {case 0x08: / / bir geri alma işlemi. 
           
          Break; 
 
        durumda 0x0A: / / satır besleme işlemek. 
           
          Break; 
 
        durumda 0x1B: / / bir kaçış süreci. 
          
          Break; 
 
        durumda 0x09: / / bir sekme işlemek. 
           
          Break; 
 
        durumda 0x0D: / / bir satırbaşı işlemek. 
           
          Break; 
 
        Default: / / işlem görüntülenebilen karakter. 
           
          Break; 
      } 

 

Index