WM_SYSCHAR

wm_syskeydown mesaj TranslateMessage işlevi tarafından çevrildiğinde wm_syschar mesaj ile klavye odağını penceresine nakledilir. Sistem karakter anahtarı karakter kodunu belirtir — başka bir deyişle, alt tuşuna basılı iken, basılı bir karakter tuşuna.

Wm_syschar chCharCode (tchar) wParam; =   / / karakter kodu lKeyData lParam; =             / / anahtar veri 

 

Parametreleri

chCharCode
WParamdeğeri. Pencere menüsünden anahtar karakter kodunu belirtir.
lKeyData
LParamdeğeri. Tekrar sayısı, tarama kodu, genişletilmiş anahtar bayrak, bağlamında kod, önceki anahtar-devlet bayrağı ve geçiş-devlet bayrağı, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi belirtir:
Değer Anlamı
0–15 Geçerli ileti için yineleme sayısını belirtir. Tuşunu basılı kullanıcı sonucu otomatik yinelenen tuş sayısı değeridir. Tuş vuruşu yeterince uzun tutulursa, birden çok ileti gönderilir. Ancak, yineleme sayısı toplu değil.
16-23 Tarama kodunu belirtir. Özgün donatım üreticisi (oem) üzerinde bağlıdır.
24 Anahtar sağ alt ve görünür bir Gelişmiş 101 - veya 102 tuşlu klavyede ctrl tuşları gibi geniş bir anahtarı olup olmadığını belirtir. Değer 1 ise, genişletilmiş bir anahtardır; Aksi durumda 0 olur.
25–28 «««Aittir; kullanmayın.
29 İçerik kodunu belirtir. Değer 1 ise, tuşa basıldığında alt tuşu basılıyken; Aksi halde, değeri 0'dır.
30 Önceki anahtar durumu belirtir. Anahtar aşağı önce iletinin gönderildiği veya 0 ise anahtar bitti ise değeri 1'dir.
31 Geçiş durumu belirtir. Anahtar yayımlanan veya tuşuna basılırsa o 0 değerdir.

Dönüş değerleri

Bu ileti işlerse uygulama sıfır döndürmelidir.

Açıklamalar

Bağlam kodu sıfır olduğunda, sanki bir sistem karakter-anahtar iletisi yerine standart önemli bir mesaj vardı o idare edecek TranslateAccelerator fonksiyonuna ileti geçirilebilir. Böylece, etkin pencereyi klavye odağını yoksa bile etkin pencere ile kullanılacak kısayol tuşları.

Gelişmiş 101 ve 102-tuşlu klavyeler için sağ alt ve ctrl Tuşları klavyeyi ana bölümünde genişletilmiş anahtar taşı are; bileşenler, del, ev, end, page up, sayfa aşağı ve kümelerinde sayısal tuş takımını solundaki ok tuşları; Yazdırma scrn tuşu; break tuşu; numlock tuşu; ve bölme (/) ve sayısal tuş takımını anahtarlarını girin. Diğer klavye genişletilmiş anahtar biraz lKeyData parametresinde desteklemiyor olabilir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Klavye hızlandırıcıları genel bakış, klavye hızlandırıcı mesajları, TranslateAccelerator, TranslateMessage, wm_syskeydown

Index