Hızlandırıcı tuş atamaları

Bir ASCII karakter kodunu veya sanal-anahtar kodu, Hızlandırıcı tanımlamak için kullanılabilir. Bir ASCII karakter kodunu Hızlandırıcı büyük küçük harf duyarlı hale getirir. ASCII "c" karakteri Hızlandırıcı yerine alt + c. duyarlı hızlandırıcıları kullanabilirsiniz, ancak alt + c kullanmak için kafa karıştırıcı olarak tanımlayabilirsiniz. Örneğin, alt + c Hızlandırıcı caps lock tuşunun kapalı olduğunda veya ama hem aşağı değil eğer shift tuşunu aşağı ise oluşturulacak.

Genellikle, Hızlandırıcılar dolayısıyla çoğu uygulamanın sanal-anahtar kodları ASCII karakter kodları yerine Hızlandırıcılar için harf büyüklüğüne duyarlı olması gerekmez.

Hızlandırıcı kullanıcının kafasını anımsatıcı, kıldığından uygulamanın menü anımsatıcıları ile çakışan Hızlandırıcılar kaçının. Menü anımsatıcıları hakkında daha fazla bilgi için bkz: menü.

Ayrıca sistem Hızlandırıcı tablosunda tanımlanan Hızlandırıcı bir uygulamayı tanımlar, uygulama tanımlı Hızlandırıcı sistem Hızlandırıcı, ancak yalnızca uygulama bağlamında geçersiz kılar. Bu yöntem, ancak, çünkü bu sistem Hızlandırıcı standart rolüne kullanıcı arabiriminde gerçekleştirmesini engeller kaçının. Sistem çapındaki Hızlandırıcılar'ı aşağıdaki listede açıklanan:

Hızlandırıcı Açıklama
alt + esc Sonraki uygulama geçer.
alt + f4 Bir uygulama veya pencereyi kapatır.
alt + kısa çizgi Bir belge penceresi için pencere menüsünü açar.
alt + print screen Görüntü etkin pencereyi Pano'ya kopyalar.
alt + ara çubuğu Uygulamanın ana penceresi için pencere menüsünü açar.
alt + sekme Sonraki uygulama geçer.
ctrl + esc Başlat menüsü geçer.
ctrl + f4 Etkin grup ya da belge penceresini kapatır.
f1 Varsa uygulamanın Yardım dosyasını açar.
ekranı yazdırma Görüntünün ekranda Pano'ya kopyalar.
shift + alt + sekme Önceki uygulamaya geçer. Kullanıcı basın ve alt + shift süre basarak SEKME tuşunu basılı tutun.

Index