Hızlandırıcı tablo yok

Uygulama kapanmadan önce Hızlandırıcı tabloların zamanında oluşturulan imha etmeniz gerekir. Bir Hızlandırıcı tablo yok ve DestroyAcceleratorTable fonksiyonu tablo ele geçirerek bellekten kaldırmak.

Index