DestroyAcceleratorTable

DestroyAcceleratorTable işlevi bir Hızlandırıcı tablo yok eder. Uygulama kapanmadan önce bunu bu işlev CreateAcceleratorTable işlevi kullanılarak oluşturulan her Hızlandırıcı tablo yok etmek için kullanmalı.

bool DestroyAcceleratorTable ()  haccel  hAccel / / idare Hızlandırıcı tabloya);
 

Parametreleri

hAccel
Yok etmek Hızlandırıcı tablo tanıtıcısı. Bu tanıtıcı CreateAcceleratorTable işlev çağrısı kullanılarak oluşturulmuş olması gerekir.

Dönüş değerleri

İşlev başarılı olursa, dönüş değeri sıfır.

İşlev başarısız olursa, dönüş değeri sıfırdır. Genişletilmiş hata bilgilerini için GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan etti.
İçe Library:User32.lib kullanma.

Ayrıca bkz:

Klavye hızlandırıcıları genel bakış, klavye hızlandırıcı işlevlerini, CopyAcceleratorTable, CreateAcceleratorTable, LoadAccelerators, TranslateAccelerator

Index