TranslateAccelerator işlevini çağırarak

Hızlandırıcılar işlemek için bir uygulama (veya iş parçacığının) ileti döngüsü TranslateAccelerator işlevine çağrı içermelidir. TranslateAccelerator , tuş vuruşlarını Hızlandırıcı bir tabloya karşılaştırır ve bir eşleşme bulursa, wm_command (veya wm_syscommand) iletiye tuş vuruşlarını çevirir. İşlev sonra bir pencere yordamı için iletiyi gönderir. TranslateAccelerator işlev parametreleri için pencerenin tanıtıcı Hızlandırıcılar ve sıradan bir ileti içeren bir msg yapısı için işaretçi çevirmek için kullanılan Hızlandırıcı masaya wm_command iletileri alacak olan tanıtıcı içerir. Aşağıdaki örnek TranslateAccelerator gelen bir ileti döngüsü içinde çağrı gösterilmiştir.

süre (GetMessage (amp; msg, (hwnd) null, 0, 0)) {/ / Check Hızlandırıcı tuş vuruşları için. 
 
  if (!.TranslateAccelerator (hwndMain, / / pencere haccel, alıcı idare / / işlemek için etkin Hızlandırıcı tablo ve msg)) / / adres, ileti verileri {}
    TranslateMessage(&msg); 
    DispatchMessage(&msg); 
  } 
} 

 

Index