MSG

msg yapısı bir iş parçacığının ileti sırasından ileti bilgilerini içerir.

typedef struct tagMSG {/ / msg hwnd hwnd;   
  UINT mesaj; 
  wparam wParam; 
  lparam lParam; 
  dword zaman; 
  POINT pt; 
} MSG 

 

Üyeler

hwnd
Olan pencere yordamı iletiyi alır pencere kolu.
İleti
İleti numarası belirtir.
wParam
İleti hakkında ek bilgileri belirtir. Tam anlamını ileti üye bağlıdır.
lParam
İleti hakkında ek bilgileri belirtir. Tam anlamını ileti üye bağlıdır.
saat
Hangi ileti gönderilme zamanı belirtir.
pt
İleti gönderilme Ekran koordinatlarındaki imleç konumu belirtir.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

İleti ve ileti sıraları genel bakış, ileti ve ileti sırası yapıları, GetMessage, PeekMessage

Index