Simge yapılar

Aşağıdaki yapıları ile simgeler kullanılır.

ICONINFO
ICONMETRICS

Index