Metni değiştirme

Uygulama seçili metin düzenleme denetimine denetim değiştirme metni gösteren bir işaretçi içeren bir em_replacesel iletisi göndererek değiştirebilirsiniz. Geçerli seçim ise, em_replacesel değişiklik metnini ekleme noktasına ekler. De?i?tirme metni kullanılabilir bellek miktarını aşarsa, uygulama en_errspace bildirim iletisi alabilirsiniz. Bu ileti her iki tek satırlı veya çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Bir uygulama em_replacesel bir düzen denetimin metni veya her şeyi değiştirmek için SetDlgItemText işlevini yerine kullanabilirsiniz.

Index