Kullanıcının girdiği metni sınırlama

Kullanıcı-ebilmek girmek bir düzenleme denetimine metin varsayılan sınırı 32 kilobayttır. Bir uygulama, kullanıcı-ebilmek girmek bir EM_SETLIMITTEXT iletisi denetime göndererek metin miktarını değiştirebilirsiniz. Bu ileti kullanıcı edit denetimi girebilirsiniz, ancak ileti gönderildiğinde, zaten denetimde metnin kendisi SetDlgItemText işlevi veya wm_settext ileti denetimi kopyaladığınız metni etkiler bayt sayısını kesin bir sınır ayarlar. Örneğin, uygulama, bir düzenleme denetimine 500 bayt yerleştirmek için SetDlgItemText işlevini kullanır ve kullanıcının girdiği de 500 bayt (Toplam 1000 bayt) varsayalım. Daha sonra uygulama kullanıcının girdiği metni 300 bayt sınırlayan bir EM_SETLIMITTEXT iletisi gönderirse, 1000 bayt düzenleme denetimi zaten orada kalır ve kullanıcıya daha fazla metin ekleyemezsiniz. Öte yandan, uygulama kullanıcı tarafından girilen metnin 1300 bayt sınırlayan bir EM_SETLIMITTEXT iletisi gönderirse, 1000 bayt kalır, ancak kullanıcı-ebilmek eklemek 300 daha fazla bayt.

Kullanıcı düzenleme denetimine karakter sınırına ulaştığında, sistem uygulama en_maxtext bildirim iletisi içeren bir wm_command iletisi gönderir. Bu bildirim iletisi gelmez bellek tükendi ama kullanıcının girdiği metni sınırına ulaştı; Kullanıcı daha fazla metin giremezsiniz. Bu sınırı değiştirmek için uygulama denetimi daha yüksek bir sınır ile yeni bir EM_SETLIMITTEXT iletisi göndermelisiniz.

EM_SETLIMITTEXT ve en_maxtext örnek olarak, uygulama kullanıcı en fazla dört karakter düzenleme denetimine sınırlamanız gerekir varsayalım. Uygulama EM_SETLIMITTEXT, dört karakterlik sınırını belirtmek için kullanın. Beşinci karakter girmek kullanıcı çalıştı, sistemin uygulamaya en_maxtext bildirim iletisi göndermek istiyorsunuz.

Index