EN_MAXTEXT

Geçerli metin ekleme noktasını karakter düzenleme denetimi belirtilen sayıda aştı en_maxtext bildirim iletisi gönderilir. Metin ekleme noktasını kesildi.

Bu mesajı da eklenecek karakter düzenleme denetiminin genişliğini aşabilir ve bir düzenleme denetimi es_autohscroll stili yok gönderilir.

Bu mesajı da düzenleme denetiminin yüksekliğini satır bir metin ekleme kaynaklanan toplam sayısını aşacağı ve bir düzenleme denetimi es_autovscroll stili yok gönderilir.

Düzenleme denetimi üst pencere wm_command ileti yoluyla bu bildirim iletisi alır.

En_maxtext idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / Düzenle tanıtıcısı kontrol hwndEditCtrl (hwnd) lParam; =      / / idare düzenleme kontrolü 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

Denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenleme

Index