Metin değiştirme

Kullanıcı seçin, Sil veya bir düzenleme denetimine metin taşımak. Sistem her düzenleme denetimini Denetimin içeriği değiştirilmiş olup olmadığını gösteren bir iç bayrağı korur. Bu denetimi oluşturur ve denetimdeki metni değiştirildiğinde bayrağını ayarlar sistem bu bayrak temizler. Uygulama denetimi bir EM_GETMODIFY iletisi göndererek değişiklik bayrak almak ve ayarlayabilir veya denetimin bir EM_SETMODIFY iletisi göndererek değişiklik bayrağını Temizle. Bu iletiler hem tek satırlı veya çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Index