EM_GETMODIFY

Bir uygulama, bir düzenleme denetimine içeriği değiştirilmiş olup olmadığını belirlemek için bir EM_GETMODIFY iletisini gönderir.

EM_GETMODIFY wParam = 0; / / kullanılır; sıfır lParam olmalıdır = 0; / / kullanılır; sıfır olmalıdır 

 

Parametreleri

Bu iletinin herhangi bir parametre vardır.

Dönüş değerleri

Düzenleme denetiminin içeriği değiştirildi ise, dönüş değeri true; Aksi takdirde, yanlış ise.

Açıklamalar

Sistem düzenleme denetimi içeriğinin değiştirilip değiştirilmediğini gösteren bir iç bayrak tutar. Bu bayrak, düzenleme denetimi ilk oluşturulduğunda temizlenir; Alternatif olarak, bir uygulama-ebilmek göndermek bir EM_SETMODIFY iletisi düzenleme denetimine bayrağını Temizle.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: sürüm 3.1 veya üstü gerektirir.
Windows:Windows 95 veya sonraki sürümleri gerektirir.
Windows ce:Sürüm 1.0 veya daha ilerisini gerektirir.
Header:WINUSER.h ilan.

Ayrıca bkz:

EM_SETMODIFY denetimleri düzenleyin, Denetim iletilerini düzenlemek,