Sekme duraklarını ve kenar boşluklarını ayarlama

Uygulama, em_settabstops ileti kullanarak bir çok satırlı düzenleme denetimi sekme durakları ayarlayabilirsiniz. (Varsayılan sekme durağı sekiz karakterdir.) Bir uygulama için düzenleme denetimine metin eklediğinde, sekme karakterlerinin metin otomatik olarak sonraki sekme durağına kadar boşluk oluşturur. em_settabstops mesaj otomatik olarak metni yeniden çizmek sistem neden olmaz. Bunu yapmak için uygulama çağırabilirsiniz InvalidateRect işlevi. em_settabstops ileti yalnızca çok satırlı düzenleme denetimleri için geçerlidir.

Bir uygulama için bir düzenleme denetimini sağ ve sol kenar genişliğini EM_SETMARGINS iletisini kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu iletiyi gönderdikten sonra sistem, yeni kenar boşluğu ayarlarını yansıtacak şekilde düzenleme denetimi yeniden çizer. Bir uygulama, sol veya sağ kenar boşluğu genişliğini EM_GETMARGINS mesaj göndererek alabilirsiniz. Varsayılan olarak, düzenleme kontrolü kenar karşılamak en büyük karakter yatay çıkıntı (negatif abc genişlikleri) yazı tipi için kullanılmakta düzenleme denetimdeki kadar sadece geniş olması ayarlanır.

Index