İletişim kutusu klavye arabirimi

Sistem, özel işleme için birkaç anahtar yürüten iletişim kutuları için bir özel klavye arabirimi sağlar. Arabirim iletişim kutusundaki belirli düğmelere karşılık gelen iletileri oluşturur veya başka bir girdi odağını değiştirir. Bu arabirim ve kendi eylemlerinin kullanılan tuşlar şunlardır.

Anahtar Eylem
alt +anımsatıcı Giriş odağı, verilen anımsatıcı içeren statik denetimi sonra (ws_tabstop stili olması) ilk denetime taşır.
aşağı Giriş odağı Grup sonraki denetime taşır.
girin wm_command ileti iletişim kutusunda yordama gönderir. Varsayılan düğme IDOK veya denetim tanıtıcısı wParam parametre.
esc Wm_command ileti iletişim kutusunda yordama gönderir. IDCANCEL için wParam parametre.
sol Giriş odağı grubunda önceki denetime taşır.
anımsatıcı Giriş odağı, verilen anımsatıcı içeren statik denetimi sonra (ws_tabstop stili olması) ilk denetime taşır.
sağ Giriş odağı Grup sonraki denetime taşır.
üstkrkt + sekme Ws_tabstop stilinin önceki denetime giriş odağı taşır.
sekmesi Giriş odağı ws_tabstop stilinin sonraki denetime taşır.
yukarı Giriş odağı grubunda önceki denetime taşır.

Sistem otomatik olarak tüm kalıcı iletişim kutularını klavye arabirimi sağlar. Uygulama, ana ileti döngüde iletilerine filtre IsDialogMessage işleve geriçağırım sürece kalıcı olmayan iletişim kutuları için arabirim sağlamaz. Buna göre uygulamanın iletiyi hemen ileti sırasından ileti aldıktan sonra IsDialogMessage için geçmelidir. Bu iletişim kutusu ve iletiyi işlendikten ve TranslateMessage ya da DispatchMessage işleve gerekir değil belirtmek için sıfır olmayan bir değer verir işlevi iletileri işler.

İletişim kutusu klavye arabirimi, bir iletişim kutusu denetimleri arasında hareket etmek için yön tuşlarını kullandığından, bir uygulama herhangi bir kalıcı iletişim kutusu ya da IsDialogMessage denir herhangi bir kalıcı olmayan bir iletişim kutusu içeriğini kaydırmak için bu tuşlarını kullanamazsınız. İletişim kutusunun kaydırma çubukları varsa, uygulamanın bir diğer klavye arabirimi için kaydırma çubuklarını sağlamanız gerekir. Not kaydırma fare arabirimi sistem fare bulunduğunda kullanılabilir.

Index