Bir imleç oluşturma

Aşağıdaki örnek, iki imleç kolları oluşturur: bir kum saati standart imleç, diğeri için kaynak olarak uygulamanın kaynak tanımlama dosyası dahil özel bir imleç.

HINSTANCE hinst;      / / işlemek için geçerli örnek hcursor hCurs1, hCurs2;   / / imleç işleme / / standart bir kum saati imleç oluşturun. 
 
hCurs1 = LoadCursor (null, IDC_WAIT); 
 
/ / Özel bir imleç bir kaynağa dayalı oluşturmak. 
 
hCurs2 = LoadCursor (hinst, MAKEINTRESOURCE(240)) 

 

Kaynakları olarak özel imleçler uygulamak. Çalıştırma sırasında imleçler oluşturmak yerine, aygıt bağımlılığı, yerelleştirme basitleştirmek ve uygulamaların imleç tasarımları paylaşın önlemek için LoadCursor, LoadCursorFromFileya da LoadImage işlevini kullanın.

Aşağıdaki örnek, çalıştırma sırasında özel bir imleç oluşturmak için CreateCursor işlevini kullanır. Örnek sistem imleç bitmasks yorumlaması göstermek için burada bulunmaktadır.

HINSTANCE hinst;      // handle to current instance 
HCURSOR hCurs1, hCurs2;   // cursor handles 
 
HCURSOR hCurs3;       // cursor handle 
 
// Yin cursor AND bitmask 
 
BYTE ANDmaskCursor[] = 
{ 
  0xFF, 0xFC, 0x3F, 0xFF,  // line 1 
  0xFF, 0xC0, 0x1F, 0xFF,  // line 2 
  0xFF, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 3 
  0xFE, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 4 
 
  0xF7, 0x01, 0xFF, 0xFF,  // line 5 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 6 
  0xF0, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 7 
  0xE0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 8 
 
  0xC0, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 9 
  0xC0, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 10 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 11 
  0x80, 0x0F, 0xFF, 0xFF,  // line 12 
 
  0x80, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 13 
  0x00, 0x07, 0xFF, 0xFF,  // line 14 
  0x00, 0x03, 0xFF, 0xFF,  // line 15 
  0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 16 
 
  0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 17 
  0x00, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 18 
  0x00, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 19 
  0x80, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 20 
 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 21 
  0x80, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 22 
  0xC0, 0x00, 0x07, 0xFF,  // line 23 
  0xC0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 24 
 
  0xE0, 0x00, 0x0F, 0xFF,  // line 25 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 26 
  0xF0, 0x00, 0x1F, 0xFF,  // line 27 
  0xF8, 0x00, 0x3F, 0xFF,  // line 28 
 
  0xFE, 0x00, 0x7F, 0xFF,  // line 29 
  0xFF, 0x00, 0xFF, 0xFF,  // line 30 
  0xFF, 0xC3, 0xFF, 0xFF,  // line 31 
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF  // line 32 
};
 
// Yin cursor XOR bitmask 
 
BYTE XORmaskCursor[] = 
{ 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 1 
  0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,  // line 2 
  0x00, 0x3F, 0x00, 0x00,  // line 3 
  0x00, 0xFE, 0x00, 0x00,  // line 4 
 
  0x0E, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 5 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 6 
  0x07, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 7 
  0x0F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 8 
 
  0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 9 
  0x1F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 10 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 11 
  0x3F, 0xE0, 0x00, 0x00,  // line 12 
 
  0x3F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 13 
  0x7F, 0xF0, 0x00, 0x00,  // line 14 
  0x7F, 0xF8, 0x00, 0x00,  // line 15 
  0x7F, 0xFC, 0x00, 0x00,  // line 16 
 
  0x7F, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 17 
  0x7F, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 18 
  0x7F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 19 
  0x3F, 0xFF, 0xE0, 0x00,  // line 20 
 
  0x3F, 0xC7, 0xF0, 0x00,  // line 21 
  0x3F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 22 
  0x1F, 0x83, 0xF0, 0x00,  // line 23 
  0x1F, 0x83, 0xE0, 0x00,  // line 24 
 
  0x0F, 0xC7, 0xE0, 0x00,  // line 25 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 26 
  0x07, 0xFF, 0xC0, 0x00,  // line 27 
  0x01, 0xFF, 0x80, 0x00,  // line 28 
 
  0x00, 0xFF, 0x00, 0x00,  // line 29 
  0x00, 0x3C, 0x00, 0x00,  // line 30 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00,  // line 31 
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // line 32 
};
 
// Create a custom cursor at run time. 
 
hCurs3 = CreateCursor( hinst,  // app instance 
       19,        // horizontal position of hot spot 
       2,         // vertical position of hot spot 
       32,        // cursor width 
       32,        // cursor height 
       ANDmaskCursor,   // AND bitmask 
       XORmaskCursor );  // XOR bitmask 
 

İmleci oluşturmak için CreateCursor ve şu gerçeği tablo uygulanır ve xor bitmasks.

VE bit maskesi Xor bit maskesi Görüntüleme
0 0 Siyah
0 1 Beyaz
1 0 Ekran
1 1 Ters ekran

Daha fazla bilgi için bkz: bitmapler.

Kapatmadan önce CreateCursorile oluşturulan tüm imleçleri yok etmek için DestroyCursor işlevini kullanmalısınız. Diğer işlevleri tarafından oluşturulan imleçler yok etmek gerekli değil.

Index