Pencere sınıfı imleci

Bir pencere sınıfı RegisterClass işlevini kullanarak kaydettiğinizde, sınıf imleçbilinen bir varsayılan imleç atayabilirsiniz. Pencere sınıfı uygulama kayıtları sonra her pencerenin o sınıfın belirtilen sınıf imleci olacak.

Sınıf imleç geçersiz kılmak için wm_setcursor ileti işleme. Bir sınıf imleç SetClassLong işlevini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Bu işlev, belirli bir sınıfın tüm windows varsayılan pencere ayarlarını değiştirir. Daha fazla bilgi için bkz: Pencere sınıfları.

Index